ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาวิจัยแบบปิดระยะที่3ไม่ทราบชนิดยาทั้งสองเพื่อประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยของการใช้ยาเพกเฟียรอนอัลฟา-ทูเอ(PEG)Inter feronalfa-2a(PEG-Ifร่วมกับยาหลอกหรือยาลมมิวูดีนเปรียบเทียบกับการใช้ยาลามิวูดีนอยดียวในผู้ป่วยตับอักเสบเรื้อรังจากไวรัสบีที่

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาวิจัยแบบปิดระยะที่3ไม่ทราบชนิดยาทั้งสองเพื่อประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยของการใช้ยาเพกเฟียรอนอัลฟา-ทูเอ(PEG)Inter feronalfa-2a(PEG-Ifร่วมกับยาหลอกหรือยาลมมิวูดีนเปรียบเทียบกับการใช้ยาลามิวูดีนอยดียวในผู้ป่วยตับอักเสบเรื้อรังจากไวรัสบีที่
นักวิจัย : ธีระ พิรัชวิสุทธิ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธีระ พิรัชวิสุทธิ์ . (2544). การศึกษาวิจัยแบบปิดระยะที่3ไม่ทราบชนิดยาทั้งสองเพื่อประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยของการใช้ยาเพกเฟียรอนอัลฟา-ทูเอ(PEG)Inter feronalfa-2a(PEG-Ifร่วมกับยาหลอกหรือยาลมมิวูดีนเปรียบเทียบกับการใช้ยาลามิวูดีนอยดียวในผู้ป่วยตับอักเสบเรื้อรังจากไวรัสบีที่.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ธีระ พิรัชวิสุทธิ์ . 2544. "การศึกษาวิจัยแบบปิดระยะที่3ไม่ทราบชนิดยาทั้งสองเพื่อประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยของการใช้ยาเพกเฟียรอนอัลฟา-ทูเอ(PEG)Inter feronalfa-2a(PEG-Ifร่วมกับยาหลอกหรือยาลมมิวูดีนเปรียบเทียบกับการใช้ยาลามิวูดีนอยดียวในผู้ป่วยตับอักเสบเรื้อรังจากไวรัสบีที่".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ธีระ พิรัชวิสุทธิ์ . "การศึกษาวิจัยแบบปิดระยะที่3ไม่ทราบชนิดยาทั้งสองเพื่อประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยของการใช้ยาเพกเฟียรอนอัลฟา-ทูเอ(PEG)Inter feronalfa-2a(PEG-Ifร่วมกับยาหลอกหรือยาลมมิวูดีนเปรียบเทียบกับการใช้ยาลามิวูดีนอยดียวในผู้ป่วยตับอักเสบเรื้อรังจากไวรัสบีที่."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2544. Print.
ธีระ พิรัชวิสุทธิ์ . การศึกษาวิจัยแบบปิดระยะที่3ไม่ทราบชนิดยาทั้งสองเพื่อประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยของการใช้ยาเพกเฟียรอนอัลฟา-ทูเอ(PEG)Inter feronalfa-2a(PEG-Ifร่วมกับยาหลอกหรือยาลมมิวูดีนเปรียบเทียบกับการใช้ยาลามิวูดีนอยดียวในผู้ป่วยตับอักเสบเรื้อรังจากไวรัสบีที่. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2544.