ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการยืดอายุการเก็บรักษาลองกองสดและการแปรรูปลองกอง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการยืดอายุการเก็บรักษาลองกองสดและการแปรรูปลองกอง
นักวิจัย : มุทิตา มีนุ่น
คำค้น : การปฏิบัติการหลังการเก็บเกี่ยว , ลองกอง, การทำแห้งแบบเช่เยือกแข็ง , long-kong, freeze-aried, IQF, post-harvest, , การแช่เยือกแข็งแบบไอคิวเอฟ
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
มุทิตา มีนุ่น . (2544). การศึกษาการยืดอายุการเก็บรักษาลองกองสดและการแปรรูปลองกอง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
มุทิตา มีนุ่น . 2544. "การศึกษาการยืดอายุการเก็บรักษาลองกองสดและการแปรรูปลองกอง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
มุทิตา มีนุ่น . "การศึกษาการยืดอายุการเก็บรักษาลองกองสดและการแปรรูปลองกอง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2544. Print.
มุทิตา มีนุ่น . การศึกษาการยืดอายุการเก็บรักษาลองกองสดและการแปรรูปลองกอง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2544.