ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาวิวัฒนาการความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้าวพื้นเมืองไทยในลุ่มน้ำโขง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาวิวัฒนาการความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้าวพื้นเมืองไทยในลุ่มน้ำโขง
นักวิจัย : สุรีพร เกตุงาม
คำค้น : ลุ่มน้ำโขง , ข้าวพื้นเมืองไทย , พันธุกรรม , วิวัฒนาการ
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุรีพร เกตุงาม . (2548). การศึกษาวิวัฒนาการความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้าวพื้นเมืองไทยในลุ่มน้ำโขง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุรีพร เกตุงาม . 2548. "การศึกษาวิวัฒนาการความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้าวพื้นเมืองไทยในลุ่มน้ำโขง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุรีพร เกตุงาม . "การศึกษาวิวัฒนาการความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้าวพื้นเมืองไทยในลุ่มน้ำโขง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2548. Print.
สุรีพร เกตุงาม . การศึกษาวิวัฒนาการความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้าวพื้นเมืองไทยในลุ่มน้ำโขง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2548.