ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาโครโมโซมของกล้วยไม้สกุลม้าวิ่ง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาโครโมโซมของกล้วยไม้สกุลม้าวิ่ง
นักวิจัย : ศรีประไพ ธรรมแสง , กาญจนา รุ่งรัชกานนท์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศรีประไพ ธรรมแสง , กาญจนา รุ่งรัชกานนท์ . (2551). การศึกษาโครโมโซมของกล้วยไม้สกุลม้าวิ่ง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ศรีประไพ ธรรมแสง , กาญจนา รุ่งรัชกานนท์ . 2551. "การศึกษาโครโมโซมของกล้วยไม้สกุลม้าวิ่ง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ศรีประไพ ธรรมแสง , กาญจนา รุ่งรัชกานนท์ . "การศึกษาโครโมโซมของกล้วยไม้สกุลม้าวิ่ง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551. Print.
ศรีประไพ ธรรมแสง , กาญจนา รุ่งรัชกานนท์ . การศึกษาโครโมโซมของกล้วยไม้สกุลม้าวิ่ง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2551.