ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แอนติบอดีที่ตอบสนองต่อวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลในไก่พื้นเมืองไทยพันธุ์ซี

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แอนติบอดีที่ตอบสนองต่อวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลในไก่พื้นเมืองไทยพันธุ์ซี
นักวิจัย : เกรียงไกร โชประการ , สมชัย สวาสดิพันธ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เกรียงไกร โชประการ , สมชัย สวาสดิพันธ์ . (2551). แอนติบอดีที่ตอบสนองต่อวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลในไก่พื้นเมืองไทยพันธุ์ซี.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เกรียงไกร โชประการ , สมชัย สวาสดิพันธ์ . 2551. "แอนติบอดีที่ตอบสนองต่อวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลในไก่พื้นเมืองไทยพันธุ์ซี".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เกรียงไกร โชประการ , สมชัย สวาสดิพันธ์ . "แอนติบอดีที่ตอบสนองต่อวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลในไก่พื้นเมืองไทยพันธุ์ซี."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551. Print.
เกรียงไกร โชประการ , สมชัย สวาสดิพันธ์ . แอนติบอดีที่ตอบสนองต่อวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลในไก่พื้นเมืองไทยพันธุ์ซี. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2551.