ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สถานการณ์การออกกำลังกายของผู้สูงอายุในจังหวัดสงขลา

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สถานการณ์การออกกำลังกายของผู้สูงอายุในจังหวัดสงขลา
นักวิจัย : เนตรนภา คู่พันธวี , สุนุตตรา ตะบูนพงศ์ , ขนิษฐา นาคะ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เนตรนภา คู่พันธวี , สุนุตตรา ตะบูนพงศ์ , ขนิษฐา นาคะ . (2544). สถานการณ์การออกกำลังกายของผู้สูงอายุในจังหวัดสงขลา.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เนตรนภา คู่พันธวี , สุนุตตรา ตะบูนพงศ์ , ขนิษฐา นาคะ . 2544. "สถานการณ์การออกกำลังกายของผู้สูงอายุในจังหวัดสงขลา".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เนตรนภา คู่พันธวี , สุนุตตรา ตะบูนพงศ์ , ขนิษฐา นาคะ . "สถานการณ์การออกกำลังกายของผู้สูงอายุในจังหวัดสงขลา."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2544. Print.
เนตรนภา คู่พันธวี , สุนุตตรา ตะบูนพงศ์ , ขนิษฐา นาคะ . สถานการณ์การออกกำลังกายของผู้สูงอายุในจังหวัดสงขลา. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2544.