ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลกระทบของระบบประกันสุขภาพต่อการสั่งใช้ยาของแพทย์ในสถานบริการปฐมภูมิ กรณีศึกษา เครือข่ายประกันสุขภาพจังหวัดนราธิวาส

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลกระทบของระบบประกันสุขภาพต่อการสั่งใช้ยาของแพทย์ในสถานบริการปฐมภูมิ กรณีศึกษา เครือข่ายประกันสุขภาพจังหวัดนราธิวาส
นักวิจัย : ณรงค์ศักดิ์ สิงห์ไพบูลย์พร
คำค้น : impact, universal coverage, prescribing
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ณรงค์ศักดิ์ สิงห์ไพบูลย์พร . (2544). ผลกระทบของระบบประกันสุขภาพต่อการสั่งใช้ยาของแพทย์ในสถานบริการปฐมภูมิ กรณีศึกษา เครือข่ายประกันสุขภาพจังหวัดนราธิวาส.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ณรงค์ศักดิ์ สิงห์ไพบูลย์พร . 2544. "ผลกระทบของระบบประกันสุขภาพต่อการสั่งใช้ยาของแพทย์ในสถานบริการปฐมภูมิ กรณีศึกษา เครือข่ายประกันสุขภาพจังหวัดนราธิวาส".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ณรงค์ศักดิ์ สิงห์ไพบูลย์พร . "ผลกระทบของระบบประกันสุขภาพต่อการสั่งใช้ยาของแพทย์ในสถานบริการปฐมภูมิ กรณีศึกษา เครือข่ายประกันสุขภาพจังหวัดนราธิวาส."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2544. Print.
ณรงค์ศักดิ์ สิงห์ไพบูลย์พร . ผลกระทบของระบบประกันสุขภาพต่อการสั่งใช้ยาของแพทย์ในสถานบริการปฐมภูมิ กรณีศึกษา เครือข่ายประกันสุขภาพจังหวัดนราธิวาส. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2544.