ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยทำนายการรับรู้ภาระการให้การดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยเรื้อรังที่มีพยาธิสภาพระบบประสาท

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยทำนายการรับรู้ภาระการให้การดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยเรื้อรังที่มีพยาธิสภาพระบบประสาท
นักวิจัย : เกษิณี เพชรศรี , เกษิณี เพชรศรี , ประนอม หนูเพชร , ประนอม หนูเพชร , โขมพักตร์ มณีวัต
คำค้น : ภาวะการให้การดูแล, ผู้ดูแล, ผู้ป่วยเรื้อรัง,
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
เกษิณี เพชรศรี , เกษิณี เพชรศรี , ประนอม หนูเพชร , ประนอม หนูเพชร , โขมพักตร์ มณีวัต . (2545). ปัจจัยทำนายการรับรู้ภาระการให้การดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยเรื้อรังที่มีพยาธิสภาพระบบประสาท.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เกษิณี เพชรศรี , เกษิณี เพชรศรี , ประนอม หนูเพชร , ประนอม หนูเพชร , โขมพักตร์ มณีวัต . 2545. "ปัจจัยทำนายการรับรู้ภาระการให้การดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยเรื้อรังที่มีพยาธิสภาพระบบประสาท".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เกษิณี เพชรศรี , เกษิณี เพชรศรี , ประนอม หนูเพชร , ประนอม หนูเพชร , โขมพักตร์ มณีวัต . "ปัจจัยทำนายการรับรู้ภาระการให้การดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยเรื้อรังที่มีพยาธิสภาพระบบประสาท."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2545. Print.
เกษิณี เพชรศรี , เกษิณี เพชรศรี , ประนอม หนูเพชร , ประนอม หนูเพชร , โขมพักตร์ มณีวัต . ปัจจัยทำนายการรับรู้ภาระการให้การดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยเรื้อรังที่มีพยาธิสภาพระบบประสาท. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2545.