ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บทบาทของค้างคาวเล็บกุด (Eonycteris spelaea Dobson)ในการผสมเกสรพืชเศรษฐกิจ (ทุเรียนบ้าน, สะตอ, และเหรียง) ในภาคใต้

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : บทบาทของค้างคาวเล็บกุด (Eonycteris spelaea Dobson)ในการผสมเกสรพืชเศรษฐกิจ (ทุเรียนบ้าน, สะตอ, และเหรียง) ในภาคใต้
นักวิจัย : สาระ บำรุงศรี
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สาระ บำรุงศรี . (2545). บทบาทของค้างคาวเล็บกุด (Eonycteris spelaea Dobson)ในการผสมเกสรพืชเศรษฐกิจ (ทุเรียนบ้าน, สะตอ, และเหรียง) ในภาคใต้.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สาระ บำรุงศรี . 2545. "บทบาทของค้างคาวเล็บกุด (Eonycteris spelaea Dobson)ในการผสมเกสรพืชเศรษฐกิจ (ทุเรียนบ้าน, สะตอ, และเหรียง) ในภาคใต้".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สาระ บำรุงศรี . "บทบาทของค้างคาวเล็บกุด (Eonycteris spelaea Dobson)ในการผสมเกสรพืชเศรษฐกิจ (ทุเรียนบ้าน, สะตอ, และเหรียง) ในภาคใต้."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2545. Print.
สาระ บำรุงศรี . บทบาทของค้างคาวเล็บกุด (Eonycteris spelaea Dobson)ในการผสมเกสรพืชเศรษฐกิจ (ทุเรียนบ้าน, สะตอ, และเหรียง) ในภาคใต้. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2545.