ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของพืชที่จัดอยู่ในกลุ่มพิกัดเกสรทั้งเจ็ด

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของพืชที่จัดอยู่ในกลุ่มพิกัดเกสรทั้งเจ็ด
นักวิจัย : สนั่น ศุภธีรสกุล
คำค้น : พิกัดเกสรทั้งเจ็ด
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
สนั่น ศุภธีรสกุล . (2544). การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของพืชที่จัดอยู่ในกลุ่มพิกัดเกสรทั้งเจ็ด.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สนั่น ศุภธีรสกุล . 2544. "การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของพืชที่จัดอยู่ในกลุ่มพิกัดเกสรทั้งเจ็ด".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สนั่น ศุภธีรสกุล . "การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของพืชที่จัดอยู่ในกลุ่มพิกัดเกสรทั้งเจ็ด."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2544. Print.
สนั่น ศุภธีรสกุล . การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของพืชที่จัดอยู่ในกลุ่มพิกัดเกสรทั้งเจ็ด. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2544.