ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการกระจายตัวของปริมาณสารสำคัญในใบชุมเห็ดเทศ และศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อวัตถุดิบใบชุมเห็ดเทศ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการกระจายตัวของปริมาณสารสำคัญในใบชุมเห็ดเทศ และศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อวัตถุดิบใบชุมเห็ดเทศ
นักวิจัย : ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์
คำค้น : ชุมเห็ดเทศ, cassiaalata, hydroxyanthacene, rhein, senna,
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ . (2544). การศึกษาการกระจายตัวของปริมาณสารสำคัญในใบชุมเห็ดเทศ และศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อวัตถุดิบใบชุมเห็ดเทศ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ . 2544. "การศึกษาการกระจายตัวของปริมาณสารสำคัญในใบชุมเห็ดเทศ และศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อวัตถุดิบใบชุมเห็ดเทศ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ . "การศึกษาการกระจายตัวของปริมาณสารสำคัญในใบชุมเห็ดเทศ และศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อวัตถุดิบใบชุมเห็ดเทศ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2544. Print.
ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ . การศึกษาการกระจายตัวของปริมาณสารสำคัญในใบชุมเห็ดเทศ และศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อวัตถุดิบใบชุมเห็ดเทศ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2544.