ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการออกกำลังกายผู้สูงอายุในชุมชน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการออกกำลังกายผู้สูงอายุในชุมชน
นักวิจัย : วิภาวี คงอินทร์ , ประนอม หนูเพชร
คำค้น : การออกกำลังกาย, ผู้สูงอายุ, exercise, promotion, elder,
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพที่ผู้เข้าร่วมวิจัยเป็นผู้สูงอายุในชุมชนต่างๆ ในภาคใต้ที่มีความต้องการพัฒนาศักยภาพการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพ

บรรณานุกรม :
วิภาวี คงอินทร์ , ประนอม หนูเพชร . (2545). การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการออกกำลังกายผู้สูงอายุในชุมชน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วิภาวี คงอินทร์ , ประนอม หนูเพชร . 2545. "การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการออกกำลังกายผู้สูงอายุในชุมชน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วิภาวี คงอินทร์ , ประนอม หนูเพชร . "การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการออกกำลังกายผู้สูงอายุในชุมชน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2545. Print.
วิภาวี คงอินทร์ , ประนอม หนูเพชร . การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการออกกำลังกายผู้สูงอายุในชุมชน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2545.