ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาเยื่อเซลลูโลสอะซิเตตเพื่อกรองสารปนเปื้อนระดับนาโนและออสโมซิสผันกลับในน้ำดื่ม

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเยื่อเซลลูโลสอะซิเตตเพื่อกรองสารปนเปื้อนระดับนาโนและออสโมซิสผันกลับในน้ำดื่ม
นักวิจัย : ดรุณี ผ่องสุวรรณ
คำค้น : arsunic, jron, dea-endstirredcell
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ดรุณี ผ่องสุวรรณ . (2545). การพัฒนาเยื่อเซลลูโลสอะซิเตตเพื่อกรองสารปนเปื้อนระดับนาโนและออสโมซิสผันกลับในน้ำดื่ม.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ดรุณี ผ่องสุวรรณ . 2545. "การพัฒนาเยื่อเซลลูโลสอะซิเตตเพื่อกรองสารปนเปื้อนระดับนาโนและออสโมซิสผันกลับในน้ำดื่ม".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ดรุณี ผ่องสุวรรณ . "การพัฒนาเยื่อเซลลูโลสอะซิเตตเพื่อกรองสารปนเปื้อนระดับนาโนและออสโมซิสผันกลับในน้ำดื่ม."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2545. Print.
ดรุณี ผ่องสุวรรณ . การพัฒนาเยื่อเซลลูโลสอะซิเตตเพื่อกรองสารปนเปื้อนระดับนาโนและออสโมซิสผันกลับในน้ำดื่ม. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2545.