ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความน่าเชื่อถือและความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม ROME III criteria ฉบับภาษาไทยในเด็กที่มีโรคปวดท้องเรื้อรัง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความน่าเชื่อถือและความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม ROME III criteria ฉบับภาษาไทยในเด็กที่มีโรคปวดท้องเรื้อรัง
นักวิจัย : ธิติมา เงินมาก
คำค้น : ความน่าเชื่อถือ, , แบบสอบถาม ROME III criteria , , โรคปวดท้องเรื้อรัง , ความเที่ยงตรง, , ROME III criteria
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ความน่าเชื่อถือและความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม ROME III criteria ฉบับภาษาไทยในเด็กที่มีโรคปวดท้องเรื้อรัง

บรรณานุกรม :
ธิติมา เงินมาก . (2554). ความน่าเชื่อถือและความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม ROME III criteria ฉบับภาษาไทยในเด็กที่มีโรคปวดท้องเรื้อรัง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ธิติมา เงินมาก . 2554. "ความน่าเชื่อถือและความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม ROME III criteria ฉบับภาษาไทยในเด็กที่มีโรคปวดท้องเรื้อรัง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ธิติมา เงินมาก . "ความน่าเชื่อถือและความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม ROME III criteria ฉบับภาษาไทยในเด็กที่มีโรคปวดท้องเรื้อรัง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2554. Print.
ธิติมา เงินมาก . ความน่าเชื่อถือและความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม ROME III criteria ฉบับภาษาไทยในเด็กที่มีโรคปวดท้องเรื้อรัง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2554.