ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2549

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2549
นักวิจัย : วิโรจน์ วรรณภิระ
คำค้น : Naresuan University personnel, , ประจำปีงบประมาณ , จังหวัดพิษณุโลก , บุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร , คุณภาพชีวิตการทำงาน , Quality of work life , , Phitsanulok Province
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2549

บรรณานุกรม :
วิโรจน์ วรรณภิระ . (2550). คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2549.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วิโรจน์ วรรณภิระ . 2550. "คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2549".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วิโรจน์ วรรณภิระ . "คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2549."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2550. Print.
วิโรจน์ วรรณภิระ . คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2549. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2550.