ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาและสร้างหม้อแปลงทดสอบไฟฟ้าแรงสูง 50 kV

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาและสร้างหม้อแปลงทดสอบไฟฟ้าแรงสูง 50 kV
นักวิจัย : แคทรียา สุวรรณศรี
คำค้น : ทดสอบไฟฟ้าแรงสูง 50 kV
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การพัฒนาและสร้างหม้อแปลงทดสอบไฟฟ้าแรงสูง 50 kV

บรรณานุกรม :
แคทรียา สุวรรณศรี . (2553). การพัฒนาและสร้างหม้อแปลงทดสอบไฟฟ้าแรงสูง 50 kV.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
แคทรียา สุวรรณศรี . 2553. "การพัฒนาและสร้างหม้อแปลงทดสอบไฟฟ้าแรงสูง 50 kV".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
แคทรียา สุวรรณศรี . "การพัฒนาและสร้างหม้อแปลงทดสอบไฟฟ้าแรงสูง 50 kV."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2553. Print.
แคทรียา สุวรรณศรี . การพัฒนาและสร้างหม้อแปลงทดสอบไฟฟ้าแรงสูง 50 kV. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2553.