ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อิทธิพลของการถอนฟันและไม่ถอนฟันในการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของกระดูกโครงสร้างใบหน้าในแนวดิ่งของผู้ป่วยใบหน้ายาว

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อิทธิพลของการถอนฟันและไม่ถอนฟันในการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของกระดูกโครงสร้างใบหน้าในแนวดิ่งของผู้ป่วยใบหน้ายาว
นักวิจัย : ไชยรัตน์ เฉลิมรัตนโรจน์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ไชยรัตน์ เฉลิมรัตนโรจน์ . (2545). อิทธิพลของการถอนฟันและไม่ถอนฟันในการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของกระดูกโครงสร้างใบหน้าในแนวดิ่งของผู้ป่วยใบหน้ายาว.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ไชยรัตน์ เฉลิมรัตนโรจน์ . 2545. "อิทธิพลของการถอนฟันและไม่ถอนฟันในการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของกระดูกโครงสร้างใบหน้าในแนวดิ่งของผู้ป่วยใบหน้ายาว".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ไชยรัตน์ เฉลิมรัตนโรจน์ . "อิทธิพลของการถอนฟันและไม่ถอนฟันในการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของกระดูกโครงสร้างใบหน้าในแนวดิ่งของผู้ป่วยใบหน้ายาว."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2545. Print.
ไชยรัตน์ เฉลิมรัตนโรจน์ . อิทธิพลของการถอนฟันและไม่ถอนฟันในการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของกระดูกโครงสร้างใบหน้าในแนวดิ่งของผู้ป่วยใบหน้ายาว. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2545.