ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของการให้คำปรึกษาด้านการใช้ยาต่อความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้าย (End stagerenal disease) ที่ได้รับการรักษาโดยการฟอกเลือด (hemodialysis) ด้วยเครื่องไตเทียม

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของการให้คำปรึกษาด้านการใช้ยาต่อความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้าย (End stagerenal disease) ที่ได้รับการรักษาโดยการฟอกเลือด (hemodialysis) ด้วยเครื่องไตเทียม
นักวิจัย : สุทธิพร ภัทรชยากุล
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
สุทธิพร ภัทรชยากุล . (2546). ผลของการให้คำปรึกษาด้านการใช้ยาต่อความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้าย (End stagerenal disease) ที่ได้รับการรักษาโดยการฟอกเลือด (hemodialysis) ด้วยเครื่องไตเทียม.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุทธิพร ภัทรชยากุล . 2546. "ผลของการให้คำปรึกษาด้านการใช้ยาต่อความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้าย (End stagerenal disease) ที่ได้รับการรักษาโดยการฟอกเลือด (hemodialysis) ด้วยเครื่องไตเทียม".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุทธิพร ภัทรชยากุล . "ผลของการให้คำปรึกษาด้านการใช้ยาต่อความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้าย (End stagerenal disease) ที่ได้รับการรักษาโดยการฟอกเลือด (hemodialysis) ด้วยเครื่องไตเทียม."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2546. Print.
สุทธิพร ภัทรชยากุล . ผลของการให้คำปรึกษาด้านการใช้ยาต่อความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้าย (End stagerenal disease) ที่ได้รับการรักษาโดยการฟอกเลือด (hemodialysis) ด้วยเครื่องไตเทียม. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2546.