ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการจัดเตรียมสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (ร้านยาเภสัช มอ.) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้เป็นไปตามแนวทางการประเมินและรับรองคุณภาพร้านยาของสภาเภสัชกรรม

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการจัดเตรียมสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (ร้านยาเภสัช มอ.) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้เป็นไปตามแนวทางการประเมินและรับรองคุณภาพร้านยาของสภาเภสัชกรรม
นักวิจัย : สุรฉัตร ง้อสุรเชษฐ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
สุรฉัตร ง้อสุรเชษฐ์ . (2546). โครงการจัดเตรียมสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (ร้านยาเภสัช มอ.) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้เป็นไปตามแนวทางการประเมินและรับรองคุณภาพร้านยาของสภาเภสัชกรรม.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุรฉัตร ง้อสุรเชษฐ์ . 2546. "โครงการจัดเตรียมสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (ร้านยาเภสัช มอ.) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้เป็นไปตามแนวทางการประเมินและรับรองคุณภาพร้านยาของสภาเภสัชกรรม".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุรฉัตร ง้อสุรเชษฐ์ . "โครงการจัดเตรียมสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (ร้านยาเภสัช มอ.) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้เป็นไปตามแนวทางการประเมินและรับรองคุณภาพร้านยาของสภาเภสัชกรรม."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2546. Print.
สุรฉัตร ง้อสุรเชษฐ์ . โครงการจัดเตรียมสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (ร้านยาเภสัช มอ.) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้เป็นไปตามแนวทางการประเมินและรับรองคุณภาพร้านยาของสภาเภสัชกรรม. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2546.