ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษา Species และความไวต่อ penicillin ของ Virdians Streptococcs ที่เป็นของ Infective Endocarditis

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษา Species และความไวต่อ penicillin ของ Virdians Streptococcs ที่เป็นของ Infective Endocarditis
นักวิจัย : สมชาย ศรีวิริยะจันทร์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สมชาย ศรีวิริยะจันทร์ . (2545). การศึกษา Species และความไวต่อ penicillin ของ Virdians Streptococcs ที่เป็นของ Infective Endocarditis.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สมชาย ศรีวิริยะจันทร์ . 2545. "การศึกษา Species และความไวต่อ penicillin ของ Virdians Streptococcs ที่เป็นของ Infective Endocarditis".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สมชาย ศรีวิริยะจันทร์ . "การศึกษา Species และความไวต่อ penicillin ของ Virdians Streptococcs ที่เป็นของ Infective Endocarditis."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2545. Print.
สมชาย ศรีวิริยะจันทร์ . การศึกษา Species และความไวต่อ penicillin ของ Virdians Streptococcs ที่เป็นของ Infective Endocarditis. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2545.