ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พลวัตของโครงสร้างของสังคมไผ่มันหมูหลังการตายขุย

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พลวัตของโครงสร้างของสังคมไผ่มันหมูหลังการตายขุย
นักวิจัย : สราวุธ สังข์แก้ว , ดอกรัก มารอด , ดร. อัจฉรา ตีระวัฒนานนท์ , ดร. กมลไชย คชชา
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1130612000&BudgetYear=2011
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สราวุธ สังข์แก้ว , ดอกรัก มารอด , ดร. อัจฉรา ตีระวัฒนานนท์ , ดร. กมลไชย คชชา . (2555). พลวัตของโครงสร้างของสังคมไผ่มันหมูหลังการตายขุย.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สราวุธ สังข์แก้ว , ดอกรัก มารอด , ดร. อัจฉรา ตีระวัฒนานนท์ , ดร. กมลไชย คชชา . 2555. "พลวัตของโครงสร้างของสังคมไผ่มันหมูหลังการตายขุย".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สราวุธ สังข์แก้ว , ดอกรัก มารอด , ดร. อัจฉรา ตีระวัฒนานนท์ , ดร. กมลไชย คชชา . "พลวัตของโครงสร้างของสังคมไผ่มันหมูหลังการตายขุย."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2555. Print.
สราวุธ สังข์แก้ว , ดอกรัก มารอด , ดร. อัจฉรา ตีระวัฒนานนท์ , ดร. กมลไชย คชชา . พลวัตของโครงสร้างของสังคมไผ่มันหมูหลังการตายขุย. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2555.