ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ต้นทุนการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2555

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ต้นทุนการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2555
นักวิจัย : นิรันดร มาแทน
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นิรันดร มาแทน . (2554). ต้นทุนการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2555.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
นิรันดร มาแทน . 2554. "ต้นทุนการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2555".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
นิรันดร มาแทน . "ต้นทุนการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2555."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2554. Print.
นิรันดร มาแทน . ต้นทุนการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2555. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2554.