ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์ สังเคราะห์ รวบรวมสถานการณ์สุขภาวะเพื่อจัดทำเอกสาร วิชาการประเด็นสุขภาวะของเด็กและเยาวชน: ความสุขที่มี ความดีที่ทำ ของเด็กใต้

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์ สังเคราะห์ รวบรวมสถานการณ์สุขภาวะเพื่อจัดทำเอกสาร วิชาการประเด็นสุขภาวะของเด็กและเยาวชน: ความสุขที่มี ความดีที่ทำ ของเด็กใต้
นักวิจัย : วรรณา ชูฤทธิ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วรรณา ชูฤทธิ์ . (2552). การวิเคราะห์ สังเคราะห์ รวบรวมสถานการณ์สุขภาวะเพื่อจัดทำเอกสาร วิชาการประเด็นสุขภาวะของเด็กและเยาวชน: ความสุขที่มี ความดีที่ทำ ของเด็กใต้.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วรรณา ชูฤทธิ์ . 2552. "การวิเคราะห์ สังเคราะห์ รวบรวมสถานการณ์สุขภาวะเพื่อจัดทำเอกสาร วิชาการประเด็นสุขภาวะของเด็กและเยาวชน: ความสุขที่มี ความดีที่ทำ ของเด็กใต้".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วรรณา ชูฤทธิ์ . "การวิเคราะห์ สังเคราะห์ รวบรวมสถานการณ์สุขภาวะเพื่อจัดทำเอกสาร วิชาการประเด็นสุขภาวะของเด็กและเยาวชน: ความสุขที่มี ความดีที่ทำ ของเด็กใต้."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2552. Print.
วรรณา ชูฤทธิ์ . การวิเคราะห์ สังเคราะห์ รวบรวมสถานการณ์สุขภาวะเพื่อจัดทำเอกสาร วิชาการประเด็นสุขภาวะของเด็กและเยาวชน: ความสุขที่มี ความดีที่ทำ ของเด็กใต้. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2552.