ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาคุณภาพเนื้อดินปั้นเพื่องานประติมากรรมบนผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา เพื่อยกระดับสินค้าชุมชน บ้านมะยิง ตำบลโมคลาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาคุณภาพเนื้อดินปั้นเพื่องานประติมากรรมบนผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา เพื่อยกระดับสินค้าชุมชน บ้านมะยิง ตำบลโมคลาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
นักวิจัย : จิราพร ชินกุลพิทักษ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จิราพร ชินกุลพิทักษ์ . (2552). การพัฒนาคุณภาพเนื้อดินปั้นเพื่องานประติมากรรมบนผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา เพื่อยกระดับสินค้าชุมชน บ้านมะยิง ตำบลโมคลาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
จิราพร ชินกุลพิทักษ์ . 2552. "การพัฒนาคุณภาพเนื้อดินปั้นเพื่องานประติมากรรมบนผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา เพื่อยกระดับสินค้าชุมชน บ้านมะยิง ตำบลโมคลาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
จิราพร ชินกุลพิทักษ์ . "การพัฒนาคุณภาพเนื้อดินปั้นเพื่องานประติมากรรมบนผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา เพื่อยกระดับสินค้าชุมชน บ้านมะยิง ตำบลโมคลาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2552. Print.
จิราพร ชินกุลพิทักษ์ . การพัฒนาคุณภาพเนื้อดินปั้นเพื่องานประติมากรรมบนผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา เพื่อยกระดับสินค้าชุมชน บ้านมะยิง ตำบลโมคลาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2552.