ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำที่อยู่อาศัยของปูม้าบริเวณอ่าวขนอม

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำที่อยู่อาศัยของปูม้าบริเวณอ่าวขนอม
นักวิจัย : หมุดตอเล็บ หนิสอ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
หมุดตอเล็บ หนิสอ . (2552). การประเมินความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำที่อยู่อาศัยของปูม้าบริเวณอ่าวขนอม.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
หมุดตอเล็บ หนิสอ . 2552. "การประเมินความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำที่อยู่อาศัยของปูม้าบริเวณอ่าวขนอม".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
หมุดตอเล็บ หนิสอ . "การประเมินความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำที่อยู่อาศัยของปูม้าบริเวณอ่าวขนอม."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2552. Print.
หมุดตอเล็บ หนิสอ . การประเมินความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำที่อยู่อาศัยของปูม้าบริเวณอ่าวขนอม. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2552.