ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของเด็กและเยาวชนภาคใต้: การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของเด็กและเยาวชนภาคใต้: การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ
นักวิจัย : สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี . (2551). การแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของเด็กและเยาวชนภาคใต้: การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี . 2551. "การแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของเด็กและเยาวชนภาคใต้: การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี . "การแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของเด็กและเยาวชนภาคใต้: การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551. Print.
สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี . การแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของเด็กและเยาวชนภาคใต้: การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2551.