ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของโปรแกรมการให้ความรู้อย่างมีระบบต่อความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการปฏิบัติในการดูแลผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยเอดส์ที่บ้านและในชุมชนของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบล

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของโปรแกรมการให้ความรู้อย่างมีระบบต่อความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการปฏิบัติในการดูแลผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยเอดส์ที่บ้านและในชุมชนของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบล
นักวิจัย : ดรุณี รุจกรกานต์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ดรุณี รุจกรกานต์ . (2542). ผลของโปรแกรมการให้ความรู้อย่างมีระบบต่อความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการปฏิบัติในการดูแลผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยเอดส์ที่บ้านและในชุมชนของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบล.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ดรุณี รุจกรกานต์ . 2542. "ผลของโปรแกรมการให้ความรู้อย่างมีระบบต่อความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการปฏิบัติในการดูแลผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยเอดส์ที่บ้านและในชุมชนของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบล".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ดรุณี รุจกรกานต์ . "ผลของโปรแกรมการให้ความรู้อย่างมีระบบต่อความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการปฏิบัติในการดูแลผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยเอดส์ที่บ้านและในชุมชนของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบล."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2542. Print.
ดรุณี รุจกรกานต์ . ผลของโปรแกรมการให้ความรู้อย่างมีระบบต่อความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการปฏิบัติในการดูแลผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยเอดส์ที่บ้านและในชุมชนของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบล. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2542.