ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาข้อมูลการเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเขตตรวจราชการที่ 18 ของศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทะเลแก้ว

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาข้อมูลการเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเขตตรวจราชการที่ 18 ของศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทะเลแก้ว
นักวิจัย : คงศักดิ์ ศรีแก้ว
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
คงศักดิ์ ศรีแก้ว . (2554). การพัฒนาข้อมูลการเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเขตตรวจราชการที่ 18 ของศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทะเลแก้ว.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
คงศักดิ์ ศรีแก้ว . 2554. "การพัฒนาข้อมูลการเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเขตตรวจราชการที่ 18 ของศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทะเลแก้ว".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
คงศักดิ์ ศรีแก้ว . "การพัฒนาข้อมูลการเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเขตตรวจราชการที่ 18 ของศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทะเลแก้ว."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2554. Print.
คงศักดิ์ ศรีแก้ว . การพัฒนาข้อมูลการเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเขตตรวจราชการที่ 18 ของศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทะเลแก้ว. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2554.