ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาเส้นก๋วยจั๊บเสริมสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเส้นก๋วยจั๊บเสริมสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
นักวิจัย : น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาผลของการใช้น้ำสมุนไพรในการผลิตกวยจั๊บสมุนไพรในการผลิตกวยจั๊บสมุนไพรเพื่อสุขภาพต่อการยอมรับของผู้บริโภค โดยนำผลิตภัณฑ์ที่ได้ไปทดสอบทางประสาทสัมผัสของผู้บริโภคที่มีต่อการยอมรับผลิตภัณฑืและวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี

บรรณานุกรม :
น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป . (2552). การพัฒนาเส้นก๋วยจั๊บเสริมสมุนไพรเพื่อสุขภาพ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป . 2552. "การพัฒนาเส้นก๋วยจั๊บเสริมสมุนไพรเพื่อสุขภาพ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป . "การพัฒนาเส้นก๋วยจั๊บเสริมสมุนไพรเพื่อสุขภาพ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2552. Print.
น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป . การพัฒนาเส้นก๋วยจั๊บเสริมสมุนไพรเพื่อสุขภาพ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2552.