ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตหัวเชื้อเอคโตไมคอร์ไรซาชนิด ที่ใช้เป็นอาหารได้กับกล้าไม้ในแปลงที่ใช้ในโครงการปลูกป่าตามแนวพระราชดำริฯ โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่ง จังหวัดยโสธร

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตหัวเชื้อเอคโตไมคอร์ไรซาชนิด ที่ใช้เป็นอาหารได้กับกล้าไม้ในแปลงที่ใช้ในโครงการปลูกป่าตามแนวพระราชดำริฯ โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่ง จังหวัดยโสธร
นักวิจัย : เชิดชัย โพธิ์ศรี
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เชิดชัย โพธิ์ศรี . (2554). การผลิตหัวเชื้อเอคโตไมคอร์ไรซาชนิด ที่ใช้เป็นอาหารได้กับกล้าไม้ในแปลงที่ใช้ในโครงการปลูกป่าตามแนวพระราชดำริฯ โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่ง จังหวัดยโสธร.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เชิดชัย โพธิ์ศรี . 2554. "การผลิตหัวเชื้อเอคโตไมคอร์ไรซาชนิด ที่ใช้เป็นอาหารได้กับกล้าไม้ในแปลงที่ใช้ในโครงการปลูกป่าตามแนวพระราชดำริฯ โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่ง จังหวัดยโสธร".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เชิดชัย โพธิ์ศรี . "การผลิตหัวเชื้อเอคโตไมคอร์ไรซาชนิด ที่ใช้เป็นอาหารได้กับกล้าไม้ในแปลงที่ใช้ในโครงการปลูกป่าตามแนวพระราชดำริฯ โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่ง จังหวัดยโสธร."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2554. Print.
เชิดชัย โพธิ์ศรี . การผลิตหัวเชื้อเอคโตไมคอร์ไรซาชนิด ที่ใช้เป็นอาหารได้กับกล้าไม้ในแปลงที่ใช้ในโครงการปลูกป่าตามแนวพระราชดำริฯ โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่ง จังหวัดยโสธร. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2554.