ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตและการศึกษาลักษณะเฉพาะของอิเล็กโทรดสารกึ่งตัวนำเพื่อใช้ในการผลิตไฮโดรเจนโดยกระบวนการแยกโมเลกุลน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตและการศึกษาลักษณะเฉพาะของอิเล็กโทรดสารกึ่งตัวนำเพื่อใช้ในการผลิตไฮโดรเจนโดยกระบวนการแยกโมเลกุลน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
นักวิจัย : นภัสถ์ ไตรโรจน์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นภัสถ์ ไตรโรจน์ . (2555). การผลิตและการศึกษาลักษณะเฉพาะของอิเล็กโทรดสารกึ่งตัวนำเพื่อใช้ในการผลิตไฮโดรเจนโดยกระบวนการแยกโมเลกุลน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
นภัสถ์ ไตรโรจน์ . 2555. "การผลิตและการศึกษาลักษณะเฉพาะของอิเล็กโทรดสารกึ่งตัวนำเพื่อใช้ในการผลิตไฮโดรเจนโดยกระบวนการแยกโมเลกุลน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
นภัสถ์ ไตรโรจน์ . "การผลิตและการศึกษาลักษณะเฉพาะของอิเล็กโทรดสารกึ่งตัวนำเพื่อใช้ในการผลิตไฮโดรเจนโดยกระบวนการแยกโมเลกุลน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555. Print.
นภัสถ์ ไตรโรจน์ . การผลิตและการศึกษาลักษณะเฉพาะของอิเล็กโทรดสารกึ่งตัวนำเพื่อใช้ในการผลิตไฮโดรเจนโดยกระบวนการแยกโมเลกุลน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2555.