ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลการใช้ทำ PSU Cat และดนตรีต่อความก้าวหน้าของการคลอดและการลดปวด

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลการใช้ทำ PSU Cat และดนตรีต่อความก้าวหน้าของการคลอดและการลดปวด
นักวิจัย : ศศิธร พุมดวง
คำค้น : ท่าแมว, ความปวด , ดนตรีบำบัด, การเจ็บครรภ์, การคลอด
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
ศศิธร พุมดวง . (2549). ผลการใช้ทำ PSU Cat และดนตรีต่อความก้าวหน้าของการคลอดและการลดปวด.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ศศิธร พุมดวง . 2549. "ผลการใช้ทำ PSU Cat และดนตรีต่อความก้าวหน้าของการคลอดและการลดปวด".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ศศิธร พุมดวง . "ผลการใช้ทำ PSU Cat และดนตรีต่อความก้าวหน้าของการคลอดและการลดปวด."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2549. Print.
ศศิธร พุมดวง . ผลการใช้ทำ PSU Cat และดนตรีต่อความก้าวหน้าของการคลอดและการลดปวด. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2549.