ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความต้องการเจ้าหน้าที่พยาบาลผดุงครรภ์และองค์ประกอบของการวางแผนการจัดอัตรากำลังด้านผดุงครรภ์ของหัวหน้พยาบาลโรงพยาบาลชุมชนในภาคใต้

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความต้องการเจ้าหน้าที่พยาบาลผดุงครรภ์และองค์ประกอบของการวางแผนการจัดอัตรากำลังด้านผดุงครรภ์ของหัวหน้พยาบาลโรงพยาบาลชุมชนในภาคใต้
นักวิจัย : เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย
คำค้น : ความต้องการเจ้าหน้าที่พยาบาลผด, องค์ประกอบของการวางแผนการจัดอั, หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน,
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย . (2547). ความต้องการเจ้าหน้าที่พยาบาลผดุงครรภ์และองค์ประกอบของการวางแผนการจัดอัตรากำลังด้านผดุงครรภ์ของหัวหน้พยาบาลโรงพยาบาลชุมชนในภาคใต้.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย . 2547. "ความต้องการเจ้าหน้าที่พยาบาลผดุงครรภ์และองค์ประกอบของการวางแผนการจัดอัตรากำลังด้านผดุงครรภ์ของหัวหน้พยาบาลโรงพยาบาลชุมชนในภาคใต้".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย . "ความต้องการเจ้าหน้าที่พยาบาลผดุงครรภ์และองค์ประกอบของการวางแผนการจัดอัตรากำลังด้านผดุงครรภ์ของหัวหน้พยาบาลโรงพยาบาลชุมชนในภาคใต้."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2547. Print.
เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย . ความต้องการเจ้าหน้าที่พยาบาลผดุงครรภ์และองค์ประกอบของการวางแผนการจัดอัตรากำลังด้านผดุงครรภ์ของหัวหน้พยาบาลโรงพยาบาลชุมชนในภาคใต้. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2547.