ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิจัยระยะที่ 2 แบบเปิด ที่ศูนย์การศึกษาหลายแห่งเกี่ยวกับการใช้ยาเคปไซตาบีน (ซีโลดา) ร่วมกับยาเพกกิเลดอินเตอร์เฟอรอน อัลฟา ทูเอ ในผู้ป่วยโรคมะเร็งตลาม

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัยระยะที่ 2 แบบเปิด ที่ศูนย์การศึกษาหลายแห่งเกี่ยวกับการใช้ยาเคปไซตาบีน (ซีโลดา) ร่วมกับยาเพกกิเลดอินเตอร์เฟอรอน อัลฟา ทูเอ ในผู้ป่วยโรคมะเร็งตลาม
นักวิจัย : ธีระ พิรัชวิสุทธิ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธีระ พิรัชวิสุทธิ์ . (2547). การวิจัยระยะที่ 2 แบบเปิด ที่ศูนย์การศึกษาหลายแห่งเกี่ยวกับการใช้ยาเคปไซตาบีน (ซีโลดา) ร่วมกับยาเพกกิเลดอินเตอร์เฟอรอน อัลฟา ทูเอ ในผู้ป่วยโรคมะเร็งตลาม.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ธีระ พิรัชวิสุทธิ์ . 2547. "การวิจัยระยะที่ 2 แบบเปิด ที่ศูนย์การศึกษาหลายแห่งเกี่ยวกับการใช้ยาเคปไซตาบีน (ซีโลดา) ร่วมกับยาเพกกิเลดอินเตอร์เฟอรอน อัลฟา ทูเอ ในผู้ป่วยโรคมะเร็งตลาม".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ธีระ พิรัชวิสุทธิ์ . "การวิจัยระยะที่ 2 แบบเปิด ที่ศูนย์การศึกษาหลายแห่งเกี่ยวกับการใช้ยาเคปไซตาบีน (ซีโลดา) ร่วมกับยาเพกกิเลดอินเตอร์เฟอรอน อัลฟา ทูเอ ในผู้ป่วยโรคมะเร็งตลาม."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2547. Print.
ธีระ พิรัชวิสุทธิ์ . การวิจัยระยะที่ 2 แบบเปิด ที่ศูนย์การศึกษาหลายแห่งเกี่ยวกับการใช้ยาเคปไซตาบีน (ซีโลดา) ร่วมกับยาเพกกิเลดอินเตอร์เฟอรอน อัลฟา ทูเอ ในผู้ป่วยโรคมะเร็งตลาม. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2547.