ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความสัมพันธ์และผลกระทบระหว่างการนั่งกับพื้นกับการเกิดโรคข้อเข่าเสื่อม

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความสัมพันธ์และผลกระทบระหว่างการนั่งกับพื้นกับการเกิดโรคข้อเข่าเสื่อม
นักวิจัย : บุญสิน ตั้งตระกูลวนิช
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
บุญสิน ตั้งตระกูลวนิช . (2547). การศึกษาความสัมพันธ์และผลกระทบระหว่างการนั่งกับพื้นกับการเกิดโรคข้อเข่าเสื่อม.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
บุญสิน ตั้งตระกูลวนิช . 2547. "การศึกษาความสัมพันธ์และผลกระทบระหว่างการนั่งกับพื้นกับการเกิดโรคข้อเข่าเสื่อม".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
บุญสิน ตั้งตระกูลวนิช . "การศึกษาความสัมพันธ์และผลกระทบระหว่างการนั่งกับพื้นกับการเกิดโรคข้อเข่าเสื่อม."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2547. Print.
บุญสิน ตั้งตระกูลวนิช . การศึกษาความสัมพันธ์และผลกระทบระหว่างการนั่งกับพื้นกับการเกิดโรคข้อเข่าเสื่อม. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2547.