ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาวิจัยยา Ldt (เทลบิวูดีน) เปรียบเทียบกับยาลามิวูดีนปิดบังข้อมูลทั้งสองด้านในผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นโรคตับอักเสบบีชนิดเรื้อรัง ที่การทำงานของตับมีลักษมีหลักฐานว่าเป็นโรคตับแข็ง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาวิจัยยา Ldt (เทลบิวูดีน) เปรียบเทียบกับยาลามิวูดีนปิดบังข้อมูลทั้งสองด้านในผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นโรคตับอักเสบบีชนิดเรื้อรัง ที่การทำงานของตับมีลักษมีหลักฐานว่าเป็นโรคตับแข็ง
นักวิจัย : ธีระ พิรัชวิสุทธิ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
ธีระ พิรัชวิสุทธิ์ . (2547). การศึกษาวิจัยยา Ldt (เทลบิวูดีน) เปรียบเทียบกับยาลามิวูดีนปิดบังข้อมูลทั้งสองด้านในผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นโรคตับอักเสบบีชนิดเรื้อรัง ที่การทำงานของตับมีลักษมีหลักฐานว่าเป็นโรคตับแข็ง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ธีระ พิรัชวิสุทธิ์ . 2547. "การศึกษาวิจัยยา Ldt (เทลบิวูดีน) เปรียบเทียบกับยาลามิวูดีนปิดบังข้อมูลทั้งสองด้านในผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นโรคตับอักเสบบีชนิดเรื้อรัง ที่การทำงานของตับมีลักษมีหลักฐานว่าเป็นโรคตับแข็ง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ธีระ พิรัชวิสุทธิ์ . "การศึกษาวิจัยยา Ldt (เทลบิวูดีน) เปรียบเทียบกับยาลามิวูดีนปิดบังข้อมูลทั้งสองด้านในผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นโรคตับอักเสบบีชนิดเรื้อรัง ที่การทำงานของตับมีลักษมีหลักฐานว่าเป็นโรคตับแข็ง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2547. Print.
ธีระ พิรัชวิสุทธิ์ . การศึกษาวิจัยยา Ldt (เทลบิวูดีน) เปรียบเทียบกับยาลามิวูดีนปิดบังข้อมูลทั้งสองด้านในผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นโรคตับอักเสบบีชนิดเรื้อรัง ที่การทำงานของตับมีลักษมีหลักฐานว่าเป็นโรคตับแข็ง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2547.