ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์สารเคมีกำจัดศัตรูพืชชนิดออริกาโนฟอสฟอรัสที่ตกค้างในน้ำมันปาล์ม ด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโทรกราฟี

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์สารเคมีกำจัดศัตรูพืชชนิดออริกาโนฟอสฟอรัสที่ตกค้างในน้ำมันปาล์ม ด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโทรกราฟี
นักวิจัย : วราภรณ์ รัศมีผะกาย , พิมพ์พิมล เพ็ญจำรัส , ทรงสุดา พรหมทอง
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วราภรณ์ รัศมีผะกาย , พิมพ์พิมล เพ็ญจำรัส , ทรงสุดา พรหมทอง . (2547). การวิเคราะห์สารเคมีกำจัดศัตรูพืชชนิดออริกาโนฟอสฟอรัสที่ตกค้างในน้ำมันปาล์ม ด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโทรกราฟี.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วราภรณ์ รัศมีผะกาย , พิมพ์พิมล เพ็ญจำรัส , ทรงสุดา พรหมทอง . 2547. "การวิเคราะห์สารเคมีกำจัดศัตรูพืชชนิดออริกาโนฟอสฟอรัสที่ตกค้างในน้ำมันปาล์ม ด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโทรกราฟี".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วราภรณ์ รัศมีผะกาย , พิมพ์พิมล เพ็ญจำรัส , ทรงสุดา พรหมทอง . "การวิเคราะห์สารเคมีกำจัดศัตรูพืชชนิดออริกาโนฟอสฟอรัสที่ตกค้างในน้ำมันปาล์ม ด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโทรกราฟี."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2547. Print.
วราภรณ์ รัศมีผะกาย , พิมพ์พิมล เพ็ญจำรัส , ทรงสุดา พรหมทอง . การวิเคราะห์สารเคมีกำจัดศัตรูพืชชนิดออริกาโนฟอสฟอรัสที่ตกค้างในน้ำมันปาล์ม ด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโทรกราฟี. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2547.