ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาระบบเตือนภัยน้ำท่วมแบบออนไลน์สำหรับพื้นที่ลุ่มน้ำชีด้วยแบบจำลองเชิงอุทกวิทยา โดยใช้ลุ่มน้ำชีเขตตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เป็นกรณีศึกษา

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาระบบเตือนภัยน้ำท่วมแบบออนไลน์สำหรับพื้นที่ลุ่มน้ำชีด้วยแบบจำลองเชิงอุทกวิทยา โดยใช้ลุ่มน้ำชีเขตตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เป็นกรณีศึกษา
นักวิจัย : ภัทรวิทย์ พลพินิจ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ภัทรวิทย์ พลพินิจ . (2554). การศึกษาระบบเตือนภัยน้ำท่วมแบบออนไลน์สำหรับพื้นที่ลุ่มน้ำชีด้วยแบบจำลองเชิงอุทกวิทยา โดยใช้ลุ่มน้ำชีเขตตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เป็นกรณีศึกษา.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ภัทรวิทย์ พลพินิจ . 2554. "การศึกษาระบบเตือนภัยน้ำท่วมแบบออนไลน์สำหรับพื้นที่ลุ่มน้ำชีด้วยแบบจำลองเชิงอุทกวิทยา โดยใช้ลุ่มน้ำชีเขตตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เป็นกรณีศึกษา".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ภัทรวิทย์ พลพินิจ . "การศึกษาระบบเตือนภัยน้ำท่วมแบบออนไลน์สำหรับพื้นที่ลุ่มน้ำชีด้วยแบบจำลองเชิงอุทกวิทยา โดยใช้ลุ่มน้ำชีเขตตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เป็นกรณีศึกษา."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2554. Print.
ภัทรวิทย์ พลพินิจ . การศึกษาระบบเตือนภัยน้ำท่วมแบบออนไลน์สำหรับพื้นที่ลุ่มน้ำชีด้วยแบบจำลองเชิงอุทกวิทยา โดยใช้ลุ่มน้ำชีเขตตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เป็นกรณีศึกษา. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2554.