ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การตรวจหาเชื้อปรสิตในลำไส้และเนื้อเยื่อ ที่สามารถติดต่อสู่คนในท้องนาที่อาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ที่มีการปนเปื้อนของแคดเมียม

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การตรวจหาเชื้อปรสิตในลำไส้และเนื้อเยื่อ ที่สามารถติดต่อสู่คนในท้องนาที่อาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ที่มีการปนเปื้อนของแคดเมียม
นักวิจัย : พวงเพชร วารีย์
คำค้น : แคดเมียม
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การตรวจหาเชื้อปรสิตในลำไส้และเนื้อเยื่อ ที่สามารถติดต่อสู่คนในท้องนาที่อาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ที่มีการปนเปื้อนของแคดเมียม

บรรณานุกรม :
พวงเพชร วารีย์ . (2550). การตรวจหาเชื้อปรสิตในลำไส้และเนื้อเยื่อ ที่สามารถติดต่อสู่คนในท้องนาที่อาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ที่มีการปนเปื้อนของแคดเมียม.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พวงเพชร วารีย์ . 2550. "การตรวจหาเชื้อปรสิตในลำไส้และเนื้อเยื่อ ที่สามารถติดต่อสู่คนในท้องนาที่อาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ที่มีการปนเปื้อนของแคดเมียม".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พวงเพชร วารีย์ . "การตรวจหาเชื้อปรสิตในลำไส้และเนื้อเยื่อ ที่สามารถติดต่อสู่คนในท้องนาที่อาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ที่มีการปนเปื้อนของแคดเมียม."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2550. Print.
พวงเพชร วารีย์ . การตรวจหาเชื้อปรสิตในลำไส้และเนื้อเยื่อ ที่สามารถติดต่อสู่คนในท้องนาที่อาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ที่มีการปนเปื้อนของแคดเมียม. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2550.