ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อ Sacocystis spp. ในเลือดคนด้วยเทคนิค IFAT และ PCR

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อ Sacocystis spp. ในเลือดคนด้วยเทคนิค IFAT และ PCR
นักวิจัย : พวงเพชร วารีย์
คำค้น : การติดเชื้อ Sacocystis spp.
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อ Sacocystis spp. ในเลือดคนด้วยเทคนิค IFAT และ PCR
1.เพื่อพัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัยเชื้อ Sarcocystis spp. จากเลือดคน ด้วยเทคนิค IFAT และ PCR 
2.เพื่อหาความชุก (prevalence) และความรุนแรง (intensity or severity) ของเชื้อหนอนพยาธิและโปรโตซัว ต่างๆในอุจจาระ ด้วยวิธี Modified formalin-ethyl acetate centrifugation ของประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ตำบลระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
3.เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของการตรวจพบเชื้อ Sarcocystis spp. ในประชากร จากการตรวจทั้ง 3 วิธี คือ Modified formalin-ethyl acetate centrifugation,IFAT และ PCR


บรรณานุกรม :
พวงเพชร วารีย์ . (2552). การตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อ Sacocystis spp. ในเลือดคนด้วยเทคนิค IFAT และ PCR.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พวงเพชร วารีย์ . 2552. "การตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อ Sacocystis spp. ในเลือดคนด้วยเทคนิค IFAT และ PCR".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พวงเพชร วารีย์ . "การตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อ Sacocystis spp. ในเลือดคนด้วยเทคนิค IFAT และ PCR."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2552. Print.
พวงเพชร วารีย์ . การตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อ Sacocystis spp. ในเลือดคนด้วยเทคนิค IFAT และ PCR. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2552.