ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การตรวจวินิจฉัยเชื้อ Trypanosoma spp. ในหนูพุกใหญ่ (Bandicota indica) ที่อาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่มีการปนเปื้อนของแคดเมียม โดยเทคนิค PCR

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การตรวจวินิจฉัยเชื้อ Trypanosoma spp. ในหนูพุกใหญ่ (Bandicota indica) ที่อาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่มีการปนเปื้อนของแคดเมียม โดยเทคนิค PCR
นักวิจัย : พวงเพชร วารีย์
คำค้น : หนูพุกใหญ่
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การตรวจวินิจฉัยเชื้อ Trypanosoma spp. ในหนูพุกใหญ่ (Bandicota indica) ที่อาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่มีการปนเปื้อนของแคดเมียม โดยเทคนิค PCR

บรรณานุกรม :
พวงเพชร วารีย์ . (2556). การตรวจวินิจฉัยเชื้อ Trypanosoma spp. ในหนูพุกใหญ่ (Bandicota indica) ที่อาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่มีการปนเปื้อนของแคดเมียม โดยเทคนิค PCR.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พวงเพชร วารีย์ . 2556. "การตรวจวินิจฉัยเชื้อ Trypanosoma spp. ในหนูพุกใหญ่ (Bandicota indica) ที่อาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่มีการปนเปื้อนของแคดเมียม โดยเทคนิค PCR".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พวงเพชร วารีย์ . "การตรวจวินิจฉัยเชื้อ Trypanosoma spp. ในหนูพุกใหญ่ (Bandicota indica) ที่อาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่มีการปนเปื้อนของแคดเมียม โดยเทคนิค PCR."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2556. Print.
พวงเพชร วารีย์ . การตรวจวินิจฉัยเชื้อ Trypanosoma spp. ในหนูพุกใหญ่ (Bandicota indica) ที่อาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่มีการปนเปื้อนของแคดเมียม โดยเทคนิค PCR. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2556.