ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาปรับเปลี่ยนและเพิ่มจุลินทรีย์โปรตีนในสูตรอาหารแพะที่มีมันสำปะหลังเป็นแหล่งพลังงาน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาปรับเปลี่ยนและเพิ่มจุลินทรีย์โปรตีนในสูตรอาหารแพะที่มีมันสำปะหลังเป็นแหล่งพลังงาน
นักวิจัย : ปิ่น จันจุฬา
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปิ่น จันจุฬา . (2547). การศึกษาปรับเปลี่ยนและเพิ่มจุลินทรีย์โปรตีนในสูตรอาหารแพะที่มีมันสำปะหลังเป็นแหล่งพลังงาน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ปิ่น จันจุฬา . 2547. "การศึกษาปรับเปลี่ยนและเพิ่มจุลินทรีย์โปรตีนในสูตรอาหารแพะที่มีมันสำปะหลังเป็นแหล่งพลังงาน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ปิ่น จันจุฬา . "การศึกษาปรับเปลี่ยนและเพิ่มจุลินทรีย์โปรตีนในสูตรอาหารแพะที่มีมันสำปะหลังเป็นแหล่งพลังงาน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2547. Print.
ปิ่น จันจุฬา . การศึกษาปรับเปลี่ยนและเพิ่มจุลินทรีย์โปรตีนในสูตรอาหารแพะที่มีมันสำปะหลังเป็นแหล่งพลังงาน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2547.