ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของเชื้อ Vibrio parahaemolyticus และระดับความเข้มแข็งของแอมโมเนียต่อระดับ กลูโคสและปริมาณเซลล์เม็ดเลือดรวมของกุ้งวาแนไม

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของเชื้อ Vibrio parahaemolyticus และระดับความเข้มแข็งของแอมโมเนียต่อระดับ กลูโคสและปริมาณเซลล์เม็ดเลือดรวมของกุ้งวาแนไม
นักวิจัย : สรายุทธ อ่อนสนิท
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สรายุทธ อ่อนสนิท . (2548). ผลของเชื้อ Vibrio parahaemolyticus และระดับความเข้มแข็งของแอมโมเนียต่อระดับ กลูโคสและปริมาณเซลล์เม็ดเลือดรวมของกุ้งวาแนไม.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สรายุทธ อ่อนสนิท . 2548. "ผลของเชื้อ Vibrio parahaemolyticus และระดับความเข้มแข็งของแอมโมเนียต่อระดับ กลูโคสและปริมาณเซลล์เม็ดเลือดรวมของกุ้งวาแนไม".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สรายุทธ อ่อนสนิท . "ผลของเชื้อ Vibrio parahaemolyticus และระดับความเข้มแข็งของแอมโมเนียต่อระดับ กลูโคสและปริมาณเซลล์เม็ดเลือดรวมของกุ้งวาแนไม."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2548. Print.
สรายุทธ อ่อนสนิท . ผลของเชื้อ Vibrio parahaemolyticus และระดับความเข้มแข็งของแอมโมเนียต่อระดับ กลูโคสและปริมาณเซลล์เม็ดเลือดรวมของกุ้งวาแนไม. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2548.