ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาเทคนิคการใช้นกแสกเพื่อควบคุมหนูในสวนปาล์มน้ำมันในเชิงพาณิชย์ : เทคนิคการขยายพันธุ์ การเลือกใช้รังและการสร้างโมเดลเบื้องต้นเพื่อทำนายการเปลี่ยนแปลงประชากรนกหลักที่ปล่อยในสวนปาล์มน้ำมัน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเทคนิคการใช้นกแสกเพื่อควบคุมหนูในสวนปาล์มน้ำมันในเชิงพาณิชย์ : เทคนิคการขยายพันธุ์ การเลือกใช้รังและการสร้างโมเดลเบื้องต้นเพื่อทำนายการเปลี่ยนแปลงประชากรนกหลักที่ปล่อยในสวนปาล์มน้ำมัน
นักวิจัย : สาระ บำรุงศรี
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
สาระ บำรุงศรี . (2550). การพัฒนาเทคนิคการใช้นกแสกเพื่อควบคุมหนูในสวนปาล์มน้ำมันในเชิงพาณิชย์ : เทคนิคการขยายพันธุ์ การเลือกใช้รังและการสร้างโมเดลเบื้องต้นเพื่อทำนายการเปลี่ยนแปลงประชากรนกหลักที่ปล่อยในสวนปาล์มน้ำมัน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สาระ บำรุงศรี . 2550. "การพัฒนาเทคนิคการใช้นกแสกเพื่อควบคุมหนูในสวนปาล์มน้ำมันในเชิงพาณิชย์ : เทคนิคการขยายพันธุ์ การเลือกใช้รังและการสร้างโมเดลเบื้องต้นเพื่อทำนายการเปลี่ยนแปลงประชากรนกหลักที่ปล่อยในสวนปาล์มน้ำมัน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สาระ บำรุงศรี . "การพัฒนาเทคนิคการใช้นกแสกเพื่อควบคุมหนูในสวนปาล์มน้ำมันในเชิงพาณิชย์ : เทคนิคการขยายพันธุ์ การเลือกใช้รังและการสร้างโมเดลเบื้องต้นเพื่อทำนายการเปลี่ยนแปลงประชากรนกหลักที่ปล่อยในสวนปาล์มน้ำมัน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2550. Print.
สาระ บำรุงศรี . การพัฒนาเทคนิคการใช้นกแสกเพื่อควบคุมหนูในสวนปาล์มน้ำมันในเชิงพาณิชย์ : เทคนิคการขยายพันธุ์ การเลือกใช้รังและการสร้างโมเดลเบื้องต้นเพื่อทำนายการเปลี่ยนแปลงประชากรนกหลักที่ปล่อยในสวนปาล์มน้ำมัน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2550.