ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาทางเภสัชวิทยาและพิษวิทยาของใบกระท่อม

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาทางเภสัชวิทยาและพิษวิทยาของใบกระท่อม
นักวิจัย : สมสมร ชิตตระการ , กิจจา สว่างเจริญ , สุภาภรณ์ การเสนารักษ์ , เบญจมาศ จันทร์ฉวี , วันทนา เหรียญมงคล
คำค้น : พิษวิทยา , ใบกระท่อม , ทางเภสัชวิทยา
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสารสกัดใบกระท่อม ต่อระดับน้ำตาลในเลือด ระบบทางเดินอาหาร เส้นประสาท รอยต่อปลายประสาท-ศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ของ mitragynine

บรรณานุกรม :
สมสมร ชิตตระการ , กิจจา สว่างเจริญ , สุภาภรณ์ การเสนารักษ์ , เบญจมาศ จันทร์ฉวี , วันทนา เหรียญมงคล . (2547). การศึกษาทางเภสัชวิทยาและพิษวิทยาของใบกระท่อม.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สมสมร ชิตตระการ , กิจจา สว่างเจริญ , สุภาภรณ์ การเสนารักษ์ , เบญจมาศ จันทร์ฉวี , วันทนา เหรียญมงคล . 2547. "การศึกษาทางเภสัชวิทยาและพิษวิทยาของใบกระท่อม".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สมสมร ชิตตระการ , กิจจา สว่างเจริญ , สุภาภรณ์ การเสนารักษ์ , เบญจมาศ จันทร์ฉวี , วันทนา เหรียญมงคล . "การศึกษาทางเภสัชวิทยาและพิษวิทยาของใบกระท่อม."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2547. Print.
สมสมร ชิตตระการ , กิจจา สว่างเจริญ , สุภาภรณ์ การเสนารักษ์ , เบญจมาศ จันทร์ฉวี , วันทนา เหรียญมงคล . การศึกษาทางเภสัชวิทยาและพิษวิทยาของใบกระท่อม. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2547.