ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเตรียมสารสกัดให้บริสุทธิ์ขึ้นและการสร้างข้อกำหนดมาตรฐานของสารสกัดใบทองพันชั่งและสารสกัดจากใบชุมเห็ด

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเตรียมสารสกัดให้บริสุทธิ์ขึ้นและการสร้างข้อกำหนดมาตรฐานของสารสกัดใบทองพันชั่งและสารสกัดจากใบชุมเห็ด
นักวิจัย : ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ . (2548). การเตรียมสารสกัดให้บริสุทธิ์ขึ้นและการสร้างข้อกำหนดมาตรฐานของสารสกัดใบทองพันชั่งและสารสกัดจากใบชุมเห็ด.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ . 2548. "การเตรียมสารสกัดให้บริสุทธิ์ขึ้นและการสร้างข้อกำหนดมาตรฐานของสารสกัดใบทองพันชั่งและสารสกัดจากใบชุมเห็ด".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ . "การเตรียมสารสกัดให้บริสุทธิ์ขึ้นและการสร้างข้อกำหนดมาตรฐานของสารสกัดใบทองพันชั่งและสารสกัดจากใบชุมเห็ด."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2548. Print.
ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ . การเตรียมสารสกัดให้บริสุทธิ์ขึ้นและการสร้างข้อกำหนดมาตรฐานของสารสกัดใบทองพันชั่งและสารสกัดจากใบชุมเห็ด. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2548.