ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดการศึกษาต่อเนื่องด้านพยาบาลและผดุงครรภ์ของหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนในภาคใต้

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดการศึกษาต่อเนื่องด้านพยาบาลและผดุงครรภ์ของหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนในภาคใต้
นักวิจัย : เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย
คำค้น : แบบจำลองการพัฒนา, หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนภาค, เจ้าหน้าที่พยาบาลผดุงครรภ์,
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย . (2548). การจัดการศึกษาต่อเนื่องด้านพยาบาลและผดุงครรภ์ของหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนในภาคใต้.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย . 2548. "การจัดการศึกษาต่อเนื่องด้านพยาบาลและผดุงครรภ์ของหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนในภาคใต้".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย . "การจัดการศึกษาต่อเนื่องด้านพยาบาลและผดุงครรภ์ของหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนในภาคใต้."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2548. Print.
เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย . การจัดการศึกษาต่อเนื่องด้านพยาบาลและผดุงครรภ์ของหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนในภาคใต้. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2548.