ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การรับรู้ของผู้รับบริการต่อการตอบสนองของบุคลากรทางการแพทย์ ในการให้บริการดูแลมารดาและทารกในครรภ์ จ.ปัตตานี

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การรับรู้ของผู้รับบริการต่อการตอบสนองของบุคลากรทางการแพทย์ ในการให้บริการดูแลมารดาและทารกในครรภ์ จ.ปัตตานี
นักวิจัย : นงนุช บุญยัง
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
นงนุช บุญยัง . (2547). การรับรู้ของผู้รับบริการต่อการตอบสนองของบุคลากรทางการแพทย์ ในการให้บริการดูแลมารดาและทารกในครรภ์ จ.ปัตตานี.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
นงนุช บุญยัง . 2547. "การรับรู้ของผู้รับบริการต่อการตอบสนองของบุคลากรทางการแพทย์ ในการให้บริการดูแลมารดาและทารกในครรภ์ จ.ปัตตานี".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
นงนุช บุญยัง . "การรับรู้ของผู้รับบริการต่อการตอบสนองของบุคลากรทางการแพทย์ ในการให้บริการดูแลมารดาและทารกในครรภ์ จ.ปัตตานี."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2547. Print.
นงนุช บุญยัง . การรับรู้ของผู้รับบริการต่อการตอบสนองของบุคลากรทางการแพทย์ ในการให้บริการดูแลมารดาและทารกในครรภ์ จ.ปัตตานี. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2547.