ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการศึกษาวิจัยการผลิตและการใช้ไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์รับจ้างสองแถวในจังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการศึกษาวิจัยการผลิตและการใช้ไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์รับจ้างสองแถวในจังหวัดเชียงใหม่
นักวิจัย : จรัญ บุญกาญจน์ , สุธรรม สุขมณี , ชาคริต ทองอุไร , สุธรรม สุขมณี , จรัญ บุญกาญจน์ , กำพล ประทีปชัยกูร , ชาคริต ทองอุไร
คำค้น : กระบวนการทรานเอสเตอร์ริพิเคชัน, น้ำมันพืชใช้แล้ว
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จรัญ บุญกาญจน์ , สุธรรม สุขมณี , ชาคริต ทองอุไร , สุธรรม สุขมณี , จรัญ บุญกาญจน์ , กำพล ประทีปชัยกูร , ชาคริต ทองอุไร . (2548). โครงการศึกษาวิจัยการผลิตและการใช้ไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์รับจ้างสองแถวในจังหวัดเชียงใหม่.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
จรัญ บุญกาญจน์ , สุธรรม สุขมณี , ชาคริต ทองอุไร , สุธรรม สุขมณี , จรัญ บุญกาญจน์ , กำพล ประทีปชัยกูร , ชาคริต ทองอุไร . 2548. "โครงการศึกษาวิจัยการผลิตและการใช้ไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์รับจ้างสองแถวในจังหวัดเชียงใหม่".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
จรัญ บุญกาญจน์ , สุธรรม สุขมณี , ชาคริต ทองอุไร , สุธรรม สุขมณี , จรัญ บุญกาญจน์ , กำพล ประทีปชัยกูร , ชาคริต ทองอุไร . "โครงการศึกษาวิจัยการผลิตและการใช้ไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์รับจ้างสองแถวในจังหวัดเชียงใหม่."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2548. Print.
จรัญ บุญกาญจน์ , สุธรรม สุขมณี , ชาคริต ทองอุไร , สุธรรม สุขมณี , จรัญ บุญกาญจน์ , กำพล ประทีปชัยกูร , ชาคริต ทองอุไร . โครงการศึกษาวิจัยการผลิตและการใช้ไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์รับจ้างสองแถวในจังหวัดเชียงใหม่. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2548.