ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาห้องอบยางแผ่นรมควันแบบประหยัดพลังงานสำหรับกลุ่มสหกรณ์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาห้องอบยางแผ่นรมควันแบบประหยัดพลังงานสำหรับกลุ่มสหกรณ์
นักวิจัย : ไพโรจน์ คีรีรัตน์ , พีระพงศ์ ทีฆสกุล , พีระพงศ์ ทีฆสกุล , ไพโรจน์ คีรีรัตน์ , กำพล ประทีปชัยกูร
คำค้น : ประหยัดพลังงาน , กลุ่มสหกรณ์ , ห้องอบยางแผ่นรมควันแบบ
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

พัฒนาห้องอบยางแผ่นรมควันที่สามารถลดการใช้พลังงานลง 30-40% อันเป็นการช่วยให้กลุ่มสหกรณ์สวนยางลดต้นทุนการผลิตลง โดยการศึกษาระบบการให้ความร้อนที่เหมาะสมสำหรับการรมควันยางแผ่นขนาดเล็ก สร้างต้นแบบระบบรมควันยางแผ่นและทดสอบสมรรถนะ

บรรณานุกรม :
ไพโรจน์ คีรีรัตน์ , พีระพงศ์ ทีฆสกุล , พีระพงศ์ ทีฆสกุล , ไพโรจน์ คีรีรัตน์ , กำพล ประทีปชัยกูร . (2549). การพัฒนาห้องอบยางแผ่นรมควันแบบประหยัดพลังงานสำหรับกลุ่มสหกรณ์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ไพโรจน์ คีรีรัตน์ , พีระพงศ์ ทีฆสกุล , พีระพงศ์ ทีฆสกุล , ไพโรจน์ คีรีรัตน์ , กำพล ประทีปชัยกูร . 2549. "การพัฒนาห้องอบยางแผ่นรมควันแบบประหยัดพลังงานสำหรับกลุ่มสหกรณ์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ไพโรจน์ คีรีรัตน์ , พีระพงศ์ ทีฆสกุล , พีระพงศ์ ทีฆสกุล , ไพโรจน์ คีรีรัตน์ , กำพล ประทีปชัยกูร . "การพัฒนาห้องอบยางแผ่นรมควันแบบประหยัดพลังงานสำหรับกลุ่มสหกรณ์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2549. Print.
ไพโรจน์ คีรีรัตน์ , พีระพงศ์ ทีฆสกุล , พีระพงศ์ ทีฆสกุล , ไพโรจน์ คีรีรัตน์ , กำพล ประทีปชัยกูร . การพัฒนาห้องอบยางแผ่นรมควันแบบประหยัดพลังงานสำหรับกลุ่มสหกรณ์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2549.